Сътрудничество

I. Сертифициращи организации

- „Център за Изпитване и Европейска Сертификация”  ЕООД

- «Eurocert – България» ЕООД

- „ВЕРИФИКАЦИЯ”  ЕООД

- „ABS Quality Evaluations” Inc..  / „КюИ Серт” ООД/

- „Транспасифик серт.” ООД,

- “ТСЛ Сертификейшънс” ЕООД

- „Ай Кю Серт” ЕООД

- „SystemCERT Zertifizierungs” GmbH

- „Евросертификейшънс” ЕООД

- Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

- „РИНА БЪЛГАРИЯ” ЕООД

- „Интертек ВА” ЕООД

- BUREAU VERITAS CERTIFICATION BULGARIA

 

II. Работодателски и Браншови организации

- АИКБ ( Асоциация на индустриалния капитал в България)

- ССИ  (Съюз за стопанска инициатива)

- БСЧП ”Възраждане”(Съюз “Възраждане”)

- БАХПИ  (Българка асоциация на хранителна и питейна индустрия)

- БТК  (Българска туристическа камара)

- БСК  (Българска строителна камара)

- ББК ”Пътища” (Българска браншова камара “Пътища” )

- АБВП (Асоциация ”Български врати и прозорци”)

- НСМСБ (Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес )

- НС на ТПК (Национален Съюз на Трудово-производителните кооперации )

- БТПП (Българска търговско-промишлена палата)

- БСК (Българска стопанска камара)

- ИА БСА (Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация)

III. Организации и институти по управление на проекти и стандарти

- Клуб 9000

- Българска асоциация за управленските консултански организации /БАУКО/

- Българска асоциация за управление на проекти /БАУП/

IV. Други партньори

- “Георги Илиев Инженеринг” ЕООД

- “Булекопроект 2006″ ЕООД

- “Крестън БулМар” ООД

- “Поанта”  ЕООД

- “Стоик 11″ ЕООД

- ЕТ “Тийм Интелект”

- “ИУПП” ЕООД

- “Евробалкани” – Неправителствено сдружение

- “Европейска финансова компания” ЕООД

- “RSP TRAVEL” ЕООД