Сектори на дейност

- публичната администрация (Министерства, Областни управи, Общини)

- здравеопазване

- хранително вкусова промишленост

- машиностроене

- строителство и инфраструктура

- туризъм, хотелиерство, ресторантьорство

- енергетика

- образование

- търговия и дистрибуция

- банково и застрахователно дело

- структури от малкия и средния бизнес

- неправителствен сектор

- всички  организации свързани с предлагане на  услуги