Направления на дейност

  • Подготовка на фирми за изграждане и  сертифициране на Системи за управление съгласно: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, IATF 16949, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22 000, HACCP, GMP, Еко хотел и др.
  • Интегрирани системи за управление на основата на посочените стандарти
  • Подготовка и управление на Проекти по различни финансиращи програми на Европейския съюз и други донорски организации.
  • Следсертификационно обслужване на Фирмените системи за управление
  • Подготовка за Акредитация на: Лаборатории, Органите за контрол и Органи за оценка на съответствиетосъгласно: ISO 17025 и  ISO 17020 и ISO 17065.
  • Подготовка за Продуктова сертификация за поставяне на знаците: CE, GS, др.
  • Консултиране по Управление и развитие на човешките ресурси.
  • Бизнес консултиране

В  “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ” са  привлечени консултанти с голям опит и доказани резултати в консултирането.