История

ЕТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ” – Красимир Гребенаров е модерна европейска фирма, с над 20-годишен опит в подпомагането на българските фирми в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз. Регистрирана през 1994г. под името ЕТ „ЛИКРА” –Кр.Гребенаров, от 2001г. – ЕТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И СТАНДАРТИ” с предмет на дейност: Консултиране по разработване и внедряване на Евростандарти, подготовка  и управление на проекти  по Европрограми и други донорски организации, Бизнес консултиране.
Предлагане на компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза в над 100 успешно сертифицирани компании, и над 70 одобрени и реализирани проекти по Европрограми чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.