Други консултански услуги

 

I. Подготовка на тръжна документация и помощ при провеждане на  тръжни процедури съгласно ЗОП и 118 ПМС;

II. Подготовка на материали / оферти/ за участие в търгове и конкурси.

III. Изграждане на организационен капацитет с цел спечелване и успешно реализиране на проектно финансиране.

IV. Изработване на методологии за управление на фирми и организации, ползващи международно финансиране.

V. Разработване на стратегии за фирмено развитие на европейските и международни пазари.

VI. Провеждане на фирмени обучения по подготовка и управление на проекти.

VII. Стартиране на малки и средни предприятия.

VIII. Мерки в подкрепа на клъстери, достъп до иновации, знание и ноу-хау.

IX. Оценка на въздействие върху  околната среда.