ISO 16949

IATF 16949 /ISO 16949/ – международен отраслов стандарт, разработен за автомобилната промишленост на основата на стандартите ISO 9000.

IATF 16949 е приет и издаден във вид на техническа спецификация и се прилага към всички звена в автомобилната индустрия.

Стандартът IATF 16949 е съвместна разработка на международната автомобилна група /IATF/ и Японската асоциация на автомобилостроителите /JAMA/ с поддръжката на организацията ISO. Той описва изискванията на Системата за управление на качеството в предприятия, които се занимават с проектиране, производство, регулиране и обслужване на продукцията предназначена за автомобилостроителната промишленост.

Структурата на стандарта е много сходна със стандартите от серията ISO 9000, но съдържа допълнителни специфични изисквания, относно автомобилостроенето.