ISO 10019

ISO 10019 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДБОР НА КОНСУЛТАНТИ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИМ И/ИЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обхват и област на приложение:

  • При процеса на подбор трябва да се има предвид ролята на консултанта по системата за управление на качеството в реализацията на системата за управление на качеството.
  • Когато подбираме един консултант по системата за управление на качеството, организацията трябва да оцени дали консултантът поддържа компетенция, подходяща за обхвата на консултантските услуги, които трябва да се осигуряват.
  • Персоналните качества допринасят за успешното изпълнение на работата на един консултант по системата за управление на качеството.
  • Консултантите по системата за управление на качеството трябва да имат подходящо образование, нужно за добиване на познания и умения, приложими за консултантските услуги, които трябва да бъдат проведени. В този контекст, познанията и уменията се отнасят към общата образователно способност, като лингвистична способност и познания на основните естествени и хуманитарни науки.