ISO 10006

ISO 10006″Системи за управление на качеството . Указания за управление на качеството в проектите и/или за управление на околната среда”

Обхват и област на приложение

  • Международният Стандарт ISO 10006 осигурява указания по управлението на качеството в проекти. Той очертава принципите и практиките на управлението на качеството, прилагането на които е важно за и има влияние върху постигането на целите по качеството в проекти. Той допълва указанията, дадени в ISO 9004.
  • Указанията на стандарта са предназначени за широка аудитория. Те са приложими към проекти, които могат да възприемат множество форми, от малките до твърде големи, от прости до сложни, от такива, които са самостоятелен проект, до онези, които са част от програма или съвкупност от проекти.
  • Указанията на стандарта са предназначени за използване от персонал, който има опит в управлението на проекти и има нужда да осигури, че тяхната организация прилага практиките, съдържащи се в серията стандарти ISO 9000, а също така от онези, които имат опит в управлението на проекти и са принудени да взаимодействат с проектни организации в прилагането на техните знания и опит към проекта.

Система за управление на качеството на проекта

Необходимо е проектните процеси да се управляват вътре в система за управление на качеството с оглед да се постигнат целите на проекта. Системата за управление на качеството на проекта трябва да бъде съобразена, доколкото е възможно, със системата за управление на качеството на организацията, инициатор на проекта.