FSSC 22000

 FSSC 22000 “Системи за управление на безопасността на храните”

 

FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за Управление Безопасността на Храните за производители на хранителни продукти.

Той комбинира изискванията на ISO 22000 (изисквания за Системи за Управление Безопасността на Храните) и PAS220:2008 (пререквизитни програми за безопасност на храните за производители на храни).

Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC , IFS и SQF. Строгият елемент на ISO 22000 в стандарта съответства на други сходни системи за управление, каквито са ISO 9001 и ISO 14001, с цел постигане на ефективна интеграция на системата.

Кратка предистория на FSSC 22000:

ISO 22000 не беше одобрен през процеса на сравнителен анализ на GSFI главно защото изискването за пререквизитните програми за производството на храните не беше подробно развито, което се дължи в голяма степен на покритието на “цялата хранителна верига”. Това доведе до допълнителна работа, подкрепена от големите производители на храни, включваши Kraft, Nestle, DANONE и Unilever под егидата на Конфедерацията на хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз (CIAA); това доведе до представяне на PAS220:2008 (пререквизитни програми за безопасност на храните при производство на храни) през 2008г.

Стандартът FSSC 22000, разработен и притежание на Фондацията за безопасност на храните, е базиран основно на комбинацията от изискванията на ISO 22000 и PAS220. FSSC 22000:2010 получава пълно признаване от GSFI, преминавайки успешно през процеса на сравнителен анализ.

Кой трябва да използва FSSC 22000?

За разлика от ISO 22000, който е приложим за всички организации в хранителната верига, FSSC 22000 е проектиран специално за производители на храни. Схемата е предназначена за осъществяването на одит и сертифициране на система за управление на безопасност на храните за производители на храни, които преработват и произвеждат:

 • бързоразвалящи се продукти от животински произход, с изключение на подлежащите на клане и разфасоване, (т.е. месо, птици, яйца, млечни и рибни продукти).
 • бързоразвалящи се растителни продукти (т.е. пресни плодове и пресни сокове, консервирани плодове, пресни зеленчуци, консервирани зеленчуци).
 • продукти с дълъг срок на годност при стайна температура (консервирани продукти, бисквити, закуски, масло, питейна вода, напитки, тестени изделия, брашно, захар, сол).
 • (био)химически продукти за производството на храни (т.е витамини, добавки и био-култури), но с изключение на технически и технологични помощи.

Забележка: Транспортиране и съхранение на място и като част от операцията са включени (напр. зреене на сирене). Той е приложим за всички организации за производство на храни в тези категории, независимо от големината и сложността,  с търговска или нетърговска дейност, обществени или частни.

Ползите от получаване на сертификат FSSC 22000:

 • Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход.
 • Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност.
 • Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни програми, HACCP с мотото PDCA на ISO 9001 с цел повишаване ефективността на Системата за Управление Безопасността на Храните.
 • Подобрени взаимоотношения между заинтересованите страни – включително персонал, клиенти и доставчици.
 • Спазване на законодателството – чрез разбиране въздействието на  законовите и регулаторни изисквания върху организацията и нейните клиенти, и проверяване на спазването им чрез извършване на вътрешни одити и наблюдения от ръководството.
 • Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта.
 • Доказани бизнес препоръки – чрез независима проверка на познатите стандарти.
 • Възможност да спечелите повече бизнес – в частност там, където поръчките изискват сертификат като условие за доставка.