Проекти

КОНСУЛТИРАНИ ФИРМИ ПО РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ:

I.По програма ФАР

 

ПРОГРАМА: Grants awarded under Call for Proposals BG2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS published on 24 February 2006

1.Проект: “ECOVITA” OOD, Development and implementation of Quality Management andFood safety systems in“Ecovita” Ltd. – fruit and vegetable processing company

2.Проект: “MARISAN & KOLEV” OOD, Consultancy services for preparation for implementation of occupational health and safety management system in accordance with the market standard OHSAS 18001:2002

3. Проект: “DZENUS -HALACHEV” OOD

4. Проект: “LARG” OOD, Development and introduction of QMS under ISO 9001:2000 and Human Resource management. As appropriate in LARGE Ltd in order to meet international standards requirements

5. “YORDAN MISHEV” AD, Financial management consultancies and Project proposal assistance for more competitive Yordan Mishev, JSc compan

 

ПРОГРАМА:Grants awarded under Call for ProposalsBG2004/016711.11.04/ESC/G/GSC-1published on 07 July 2006

1. Проект: SD “Kostovi – sie – EMK”, „Increasing the competitiveness of SD “Kostovi – sie – EMK” through enlargement of the capacity and the introduction and certification of ISO 9001:2000”.

2. Проект: “Elnet Bulgaria” AD, Investments in new machines and quality management system certification in “Elnet Bulgaria” AD

3. Проект: Fedon OOD, ISO introduction and purchase of machinery for improving the effectiveness and production capacity of Fedon Ltd.

4. Проект: STOILOV & CO EOOD, Project for environmental friendly production of plastic elements

5. Проект: BULEKO 2000 OOD, Improving the competitiveness of “BULEKO 2000” Ltd. (OOD) through certification according to ISO 9001:2000 and modernization of the production process

6. Проект: Publishing house Hermes EOOD, Increasing competitiveness of Publishing house Hermes

 

ПРОГРАМА:Grants awarded under Call for ProposalsBG 2005/ESC/G/GSC-2 / EuropeAid/124995/M/ACT/BGpublished on 29.12.2006

1. Проект: BULGED LTD, Bulged Ltd. – competitive leader in digital printing

2. Проект: MONI PETROV OOD, ISO 9001:2000 Quality Management System Certification and Technological Renovation of „MONI PETROV” OOD

3. Проект: DJEBEL-96 OOD, Improvement of the competitiveness of  “Djebel-96” OOD through investment in new technology equipment and by development and certification of an Occupational Health and Safety Assurance System 18 001:2002

4. Проект: RUBELLA BEAUTY JSC, “Improving the competitiveness of “Rubella Beauty” JSC after the accession of Bulgaria to the European Union”

5. Проект: METAL  JSC, Introduction of polish coating system and ISO 14001 in Metal JSC

6. Проект: DINA KOMERS LTD, “Developing new products in “Dina Komers” Ltd.”,

7. Проект: STORM LTD, ENHANCEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF “STORM” LTD. THROUGH INTRODUCTION OF NEW MODERN EQUIPMENT

 

ПРОГРАМА: „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” BG2006/018-164.05.01, фаза 3

1. Проект: BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 037, “Микроак”ЕООД, Инвестиция в ново оборудване и в система за управление на качеството EN ISO/TS 16949

2. Проект: BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 039, МСП СД“ПРОМИЛК-НИКОЛОВИ И СИЕ”, Повишаване конкурентноспособността на българското МСП СД“ПРОМИЛК-НИКОЛОВИ И СИЕ”

3. Проект:  BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 049, ЕТ “Георги Парапанов”, Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на ЕТ„Георги Парапанов”

4. Проект: BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 059, “Надежда – 94″ ООД, „Технологична модернизация – мост към повишена конкурентноспособност”

5. Проект:BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 066, “Стеалит” ООД, фирма „СТЕАЛИТ” ООД „Повишаване на конкурентоспособността чрез технологична модернизация и въвеждане на система за управление на околната среда”

6. Проект: BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 076, “Алес” ЕООД,  „Инвестиция за устойчиво развитие на Алес ЕООД”

7. Проект: BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 085, “Феникс 94″ООД, „Повишаване наконкурентноспособността на ФЕНИКС 94 ООД”

8. Проект:BG2006/018-164.05.01/ESC/G/CSG-3 – 090, “ЗПТ” АД,Постигане на продуктово съответствие –СЕ маркировки,удължаване на ресурса и технологично подобрение на линия за производство на тръби”

 

II. ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика 2007г. -2013г”:

ПРОГРАМА:2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТИЯТА”

1. Проект: ТМ-02-28/16.09.2008 г, „Каскада” ООД „Иновативност и качество – път към европейска конкурентност”

2. Проект: ТМ-02-43/16.09.2008 г, „ТМ Технолоджи” АД, „Повишаване на конкурентноспособността чрез технологична модернизация”

3. Проект: ТМ-02-87/16.09.2008 г, „Ситротех” ООД, „Повишаване на конкурентноспособността чрез развитие и усъвършенстване на технологичния процес”.

 

ПРОГРАМА:2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ”

1.МС-02-017/02.09.2008, СК „Къмпани „ ООД, „Повишаване на конкурентноспособността на СК Къмпани чрез сертификациа на ISO 9001:2000”

2. .МС-02-031/02.09.2008, „ФАСТ НЕТ” ООД, „Сертификациа на ISO 9001:2000”

3. .МС-02-128/02.09.2008 „ПРЕМИЕР ПЛ” АД „Качеството – реално бъдеще”

 

ПРОГРАМА: BG161PO003-2.1.03/2008 „ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ”

 1. Проект:2МС-02-06/04.08.2009, “ГОРЖО” ЕООД, “Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 в „Горжо” ЕООД”
 2. Проект:2МС-02-11/04.08.2009, “КОНКОРДИА” ООД, “Добри практики за управление и дистрибуция на бързооборотни стоки в “Конкордиа” ООД”
 3. Проект:2МС-02-18/04.08.2009, “ПОЛИМА ШУУС” ООД, “Път към доволните клиенти”
 4. Проект:2МС-02-24/04.08.2009, “СУИЙТ МЕДЖИК ЕВРОПА” ЕООД, Покриване на международно признат стандарт ISO 22000:2005″
 5. Проект:2МС-02-29/04.08.2009, ЕТ “СВЕТЛИНИ – ЕРГУН БАХРИ, „Повишаване на ефективността и създаване на благоприятна работна среда в ЕТ “СВЕТЛИНИ – ЕРГУН БАХРИ”.
 6. Проект:2МС-02-34/04.08.2009, “ЛУКОВ ДИЗАЙН 2″ ЕООД, “С международни стандарти в проектирането и архитектурата – към по-висока конкурентноспособност “
 7. Проект:2МС-02-39/04.08.2009, “СИЙТРЕЙД” ЕООД, “Сийтрейд” ЕООД –конкурентноспособна компания с европейско присъствие – ангажирана и отговорна  за опазване на околната среда. “
 8. Проект:2МС-02-45/04.08.2009, “СИБИ” ООД,Повишаване конкурентоспособността на “Сиби”ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000″
 9. Проект: 2МС-02-48/04.08.2009, “ГЕОПЛАН” ЕООД,”Внедряване на съвременни практики за добро управление на качеството в ГЕОПЛАН ЕООД”
 10. Проект:2МС-02-54/04.08.2009,  “МУР СТИВЪНС БУЛМАР” ООД, “Управление на качеството на предлаганите услуги и информационна сигурност в Мур Стивънс Булмар ЕООД”
 11. Проект: 2МС-02-57/04.08.2009, “ММ СОЛУШЪНС” АД,”Покриване на международно признати стандарти”
 12. Проект: 2МС-02-62/04.08.2009, “МЕТРОМЕДИЯ” ООД, “Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „МЕТРОМЕДИА” ООД чрез внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите”
 13. Проект: „Повишаване конкурентоспособността на «Клиф инвест» ООД чрез покриване на международно признати стандарти”
 14. Проект:Повишаване конкурентоспособността на „ФАРМАДЕН БИО” ООД чрез въвеждане на ISO 9001:2008
 15. Повишаване конкурентоспособността на „АКВАСТАРТ” ООД чрез въвеждане на ISO 9001:2008
 16. Повишаване на конкурентоспособността на „2 Плюс България” АД  чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност
 17. Повишаване на качеството и утвърждаване на пазраните позиции на мебели „Димов” чрез въвеждане на система за управление на качеството
 18. Повишаване на качеството и утвърждаване на пазраните позиции на „Нитов Инженеринг” чрез въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и околната среда

 

ПРОГРАМА: BG161РО003-2.1.04/2008 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

1.Проект: ТММ-02-19/17.07.2009 г.,”ЕХНАТОН” ООД, Подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална

автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система”

2.Проект:ТММ-02-14/17.07.2009 г., ЕТ “СЛАВЯНКА ВМ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ”, “Технологична модернизация в производството на интериорни врати”

3.Проект:ТММ-02-22/17.07.2009 г. “АРП” ООД, “Повишаване на конкурентоспособността, чрез модернизация и технологично обновление в “АРП” ООД ”

4.Проект:ТММ-02-26/17.07.2009 г.,”ЕВРОПА ТРИКО” АД, “Технологична модернизация на Европа Трико АД”,”НЕМАТЕКС” ЕООД,

5. Проект:ТММ-02-37/17.07.2009 г. “МУЛТИПРИНТ” ООД, „Повишаване конкурентноспособността на Мултипринт ООД”

6. Проект:ТММ-02-46/17.07.2009 г., “КАМ – 919″ ЕООД, “Повишаване на конкуретноспособността, посредством автоматизиране на процеса на производство и повишаване качеството на продукти с нарастващ пазарен потенциал /опаковки от 3 и 5 пластно велпапе”

7.Проект:ТММ-02-52/17.07.2009 г.,“БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА” АД, “Технологична линия за производство на нови изолационни продукти”

8. Проект:ТММ-02-59/17.07.2009 г., “АРЕА” ООД, „Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес”

9. Проект: ТММ-02-67/17.07.2009 г.,   “ЕТИКОМ” ООД , Повишаване конкурентноспособността на „ЕТИКОМ” ООД, чрез разширяване и разнообразяване на производствената дейност”

10.Проект:ТММ-02-74/17.07.2009 г., “ПРОКС – 2″ ООД, ,”Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Прокс – 2” ООД”

11. Проект:ТММ-02-80/17.07.2009 г., “БЕЛОПЕЙПЪР” ЕООД, “Производство на нови продукти и увеличение на производствения капацитет в Белопейпър ЕООД”

12. Проект: ТММ-02-86/17.07.2009 г.,”ИНТЕХНА” АД, Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД

13. Проект:ТММ-02-93/17.07.2009 г.,”ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН” ООД, “Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване

14. Проект: ТММ-02-105/17.07.2009г., “ХРОМ” АД, “Технологично обновление на производствения процес на ХРОМ АД”

15.Проект:ТММ-02-112/17.07.2009 г., “ОТОРАМ -90″ ООД, “Повишаване конкурентоспособността на “Оторам-90″ООД

16. Проект:ТММ-02-122/17.07.2009 г., “БЛ СПОРТ” ООД, “Технологична модернизация в “БЛ СПОРТ” ООД

17. Проект: ТММ-02-131/17.07.2009 г., “КРОКАНТИНА” ООД, “Технологична модернизация в „КРОКАНТИНА” ООД”

18. Проект:ТММ-02-144/17.07.2009 г., “МЕБЕЛ-ИНВЕСТ” АД, “Повишаване на конкурентноспособността на “МЕБЕЛ – ИНВЕСТ” АД чрез технологично обновяване на оборудването на дружеството”

19. Проект:ТММ-02-154/24.07.2009 г., “ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ” ЕООД, “Високотехнологична модернизация на „ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ” ЕООД”

20. Проект:ТММ-02-163/24.07.2009 г.,”ЕС БИ ГРУП” ЕАД, “Конкурентноспособни геопространствени данни”

21. Проект:ТММ-02-168/21.10.2009, ЕТ “БОЖИДАР ХРИСТОВ – ДАРИС”,”Технологична модернизация и иновации в ЕТ „Божидар Христов – ДАРИС””

 

ПРОГРАМА: BG161PO003-2.1.12/2011 „ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

 

 1. Проект: Повишаване на конкурентноспособността  на „БИК” ООД  чрез въвеждане на Система за управление на качеството и околната среда и ERP система
 2. Проект: Повишаване конкурентоспособността на „Микромотор” ООД, София чрез въвеждане на международния стандарт  ISO 14001:2004 и Сертификат за оценка на съответствието
 3. Проект: Повишаване на конкурентноспособността  на „БУЛ-ЛАЙТИНГ” ЕООД   чрез въвеждане на Система за управление на качеството  и ERP система

 

ПРОГРАМА: BG161РО003-2.1.13/2011 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

1.Проект: Повишаване на конкурентноспособността на „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД чрез въвеждане в експлоатация на високотехнологично и енергоспестяващо оборудване

 

III.ОП „Развитие на човешките ресурси”:

1.Разработени  и реализирани 2 проекта

IV.Програма за Трансгранично сътрудничество  по ИПА:

 1.   ФАР Трансгранично сътрудничество България- Гърция BG2004/016-782.01.02 – разработени  и реализирани 2 проекта

2.   ФАР Трансгранично сътрудничество България – Румъния BG2005/017-455.01.03  – разработени  и реализирани 2 проекта

V.    Други  проекти:

ПРОГРАМАКрасива България” – разработен  и реализиран 1 проект

ПРОГРАМАСоциално Инвестиционен Фонд” – разработен  и реализиран 1 проект

ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”, към Националната агенция  “ЕВРОПЕЙСКИ  МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” – разработен  и реализиран 1 проект

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ /ПРСР/ 2007 -2013г. – Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”- Разработени  и реализирани 3 проекта, Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”  -  Разработени  и реализирани  4 проекта

Проекти за енергийна ефективност – Разработени  и реализирани 2 проекта

VI. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“;

“Подобряване на производствения капацитет в МСП” – Първи краен срок, 2015г.

1. Проект BG16RFOP002-2.001-0646  “СОЛАР ВИЖЪНС АДВАНС”

2. Проект BG16RFOP002-2.001-0773 “Технологично развитие на Вато БГ ООД”

3. Проект BG16RFOP002-2.001-0273 “Повишаване на производствения капацитет на Стив ЕООД”

4. Проект BG16RFOP002-2.001-0447 “Повишаване на производствения капацитет на Лаки 131 ООД”

5.Проект BG16RFOP002-2.001-0352 “Конкурентнаспособност на Фат ЕООД”

6.Проект BG16RFOP002-2.001-0140 “Подобряване  на производствения капацитет на Дадекс ЕООД”

7. Проект BG16RFOP002-2.001-0503 “Повишаване капацитета на ЕТ “ХЕЛИОС – ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ” чрез инвестиции във високотехнологични полиграфически машини”

 

“Подобряване на производствения капацитет в МСП” – Втори краен срок, 2015г.

1. Проект BG16RFOP002-2.001-0881 “Подобряване  на производствения капацитет в Дик Инженеринг ООД”

2.Проект BG16RFOP002-2.001-1004 “Подобряване  на производствения капацитет в “АГ ЕКО  ООД”

3. Проект BG16RFOP002-2.001-1009 “Подобряване  на производствения капацитет в “Хидросист ЕООД”

4. Проект BG16RFOP002-2.001-1037 “Подобряване  на производствения капацитет в “Амет ООД”

5. Проект BG16RFOP002-2.001-0885 “Подобряване  на производствения капацитет в “Ауста ООД”

Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“  2014 -2020

Схема “Добри и безопасни условия на труд” BG05M9OP001-1.008

1. Проект BG05M9OP001-1.008- 0561 – Разработване на система за развитие на човешките ресурси в “МЕЛНИЦА АРЧАР”  ООД.